İzmir'de SEO uzmanları neler yapar

WEB TASARIM VE WEB GELİŞTİRME FARKLARI?

   Web tasarım ve web geliştirme farkları, bir web sitesinin oluşturulması sürecinin farklı yönlerini ifade eder ve her ikisi de web sitesinin başarısına katkıda bulunur. Ancak Web tasarım ve web geliştirme farkları vardır.

   Web Tasarım:

   Web tasarım, bir web sitesinin görünüm ve hissi ile ilgili olan, kullanıcı deneyimini ve kullanıcı arayüzünün tasarımını içerir. Web tasarımcıları genellikle kullanıcının siteyi nasıl algılayacağı ve onunla nasıl etkileşime geçeceği üzerine odaklanırlar. Tasarım, kullanıcıların bir site üzerinde gezinmeyi ne kadar kolay ve keyifli bulduğunu büyük ölçüde belirler. Web tasarımcıları genellikle Adobe gibi grafik tasarım araçlarını ve HTML, CSS gibi dilleri kullanırlar.

  Web Geliştirme:

   Web geliştirme, bir web sitesinin işlevselliğini oluşturma ve uygulama sürecini içerir. Bir web geliştiricisi, bir web tasarımcısının oluşturduğu tasarımı canlandırmak için kodlama ve programlama becerileri kullanır. Web geliştirme genellikle ikiye ayrılır: Ön yüz (client-side) geliştirme ve arka yüz (server-side) geliştirme.

   Ön yüz geliştiricileri, kullanıcının gördüğü ve etkileşimde bulunduğu site parçalarını kodlarlar. Bunlar genellikle HTML, CSS ve JavaScript kullanır.

   Arka yüz geliştiricileri ise, web sitesinin sunucusu ile ilgili kodlamayı yaparlar. Bir kullanıcının web sitesinde yaptığı eylemler (örneğin bir form doldurmak veya bir ürün satın almak) sunucu tarafında işlenir ve bu kodlama arka yüz geliştiricisi tarafından yapılır. Web tasarım ve web geliştirme farkları, Arka yüz geliştirme için kullanılan diller genellikle Python, Ruby, PHP, Java ve .Net gibi dillerdir.

  Özetle, Web tasarım ve web geliştirme farkları, web tasarımı bir web sitesinin kullanıcı deneyimini ve estetiğini belirlerken, web geliştirme bu tasarımları hayata geçirir ve sitenin düzgün çalışmasını sağlar.

Web tasarım ve web geliştirme farkları
Web tasarım ve web geliştirme farkları

WEB TASARIMI NEDİR VE WEB TASARIMCI NE YAPAR?

   Web tasarım ve web geliştirme farkları, Web tasarımı, bir web sitesinin görünümünün ve işlevselliğinin oluşturulmasını içerir. Tasarım süreci genellikle kullanıcı deneyimi (UX), kullanıcı ara yüzü (UI), ve görsel tasarım (Visual Design) gibi unsurları içerir.

Web Tasarımcısı Ne Yapar?

Web tasarım ve web geliştirme farkları, Web tasarımcılarının görevi genellikle şunları içerir:

Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı: 

   Web tasarımcıları kullanıcının site ile etkileşimini en basit ve anlaşılır hale getirmeye çalışır. Bu genellikle kullanıcı araştırması yapmayı, kullanıcı akışlarını oluşturmayı ve prototipleri test etmeyi içerir.

Kullanıcı Arayüzü (UI) Tasarımı: 

  UI tasarımcıları, bir web sitesinin görünüm ve hissi üzerinde çalışır. Bu, butonlar, menüler, formlar ve diğer görsel unsurların yerleşimini ve tasarımını içerir. Bir UI tasarımcısı ayrıca marka uyumluluğu konusunda da çalışır, böylece web sitesi belirli bir marka kimliği ve tonu ile uyumludur.

Görsel Tasarım: 

   Bu, web sitesinin genel görünümü ve hissi ile ilgilidir. Görsel tasarımcılar genellikle tipografi, renk paleti, resimler ve genel düzen gibi faktörleri belirler.

İçerik Oluşturma: 

   Bir web tasarımcısı, bir web sitesinin metin ve görsel içeriğini de oluşturabilir. Bu, bir marka hikayesi anlatmayı, bir hizmet veya ürün hakkında bilgi sağlamayı veya kullanıcıları belirli bir eylemi gerçekleştirmeye teşvik etmeyi içerebilir.

Responsif Tasarım: 

   Web tasarımcıları ayrıca web sitelerinin farklı cihazlar ve ekran boyutları için uygun şekilde uyum sağlamasını sağlar. Bu, mobil uyumlu tasarımı içerir, böylece bir web sitesi bir masaüstü bilgisayarda olduğu kadar bir tablet veya cep telefonunda da düzgün çalışır.

   Web tasarım ve web geliştirme farkları, Web tasarımcıları bu görevleri yerine getirirken genellikle Adobe Creative Suite gibi grafik tasarım araçları ve HTML, CSS ve JavaScript gibi web tasarım dillerini kullanırlar.

Web tasarım ve web geliştirme farkları
Web tasarım ve web geliştirme farkları

WEB GELİŞTİRME NEDİR VE WEB GELİŞTİRİCİSİ NE YAPAR?

   Web tasarım ve web geliştirme farkları, Web geliştirme, internet üzerinde çalışan web siteleri, uygulamalar ve hizmetler oluşturma sürecidir. Web geliştirme, geniş bir yelpazeyi kapsar, basit statik web sayfalarından karmaşık web tabanlı uygulamalara, sosyal ağ hizmetlerine ve elektronik iş uygulamalarına kadar uzanır.

  Web geliştirme genellikle üç ana kategoriye ayrılır:

  1. Ön Yüz Geliştirme (Client-side ya da Front-end)
  2. Arka Yüz Geliştirme (Server-side ya da Back-end)
  3. Full Stack Geliştirme

Web Geliştiricisi Ne Yapar?

Önyüz Geliştiricisi: 

   Ön yüz, kullanıcıların gördüğü ve etkileşime girdiği web sayfasının kendisidir. Ön yüz geliştiricileri, HTML, CSS ve JavaScript gibi dilleri kullanarak web sayfasının düzenini, tasarımını ve kullanıcı etkileşimlerini kodlarlar.

Arka Yüz Geliştiricisi: 

   Arka yüz, kullanıcının göremediği, ancak web sitesinin çalışmasını sağlayan kısmıdır. Bu, veritabanı ile etkileşim ve sunucu ile ilgili işlemleri içerir. Arka yüz geliştiricileri, PHP, Ruby, Python, Java, .NET gibi dilleri kullanarak veri yönetimi, güvenlik ve site performansı gibi alanlarda çalışır.

Full Stack Geliştiricisi: 

   Full stack geliştiriciler, hem ön yüz hem de arka yüz geliştirme süreçlerine hakimdirler. Bir full stack geliştiricisi, bir web projesinin başından sonuna kadar her yönüyle ilgilenebilir.

Genel olarak, bir web geliştiricisi:

  1. Web sitelerinin veya web uygulamalarının yapılarını ve özelliklerini planlar.
  2. Kullanıcılar için etkileşimli öğeler oluşturur.
  3. Veritabanı sistemleri oluşturur ve yönetir.
  4. Web sitelerinin ve uygulamaların performansını ve güvenliğini optimize eder.
  5. Hata ayıklama (debugging) ve problem çözme yapar.
  6. Yeni teknolojileri ve uygulama geliştirme yöntemlerini takip eder.

   Web tasarım ve web geliştirme farkları, Web geliştiricisi, teknik bilgi ve kodlama becerilerinin yanı sıra, problem çözme, zaman yönetimi ve takım çalışması gibi yeteneklere de sahip olmalıdır. Web geliştiricileri genellikle freelance olarak çalışabilir, bir SEO ajansında yer alabilir veya teknoloji şirketlerinde çalışabilirler.

Web tasarım ve web geliştirme farkları
Web tasarım ve web geliştirme farkları

FULL-STACK GELİŞTİRİCİ NE YAPAR?

   Full-stack geliştiricisi, bir web sitesinin ya da web uygulamasının hem ön yüzünü (client-side) hem de arka yüzünü (server-side) tasarlayabilen ve oluşturabilen bir geliştiricidir.

   Full-stack geliştiricinin genellikle yerine getirdiği görevler şunları içerir:

Ön yüz geliştirme: 

   Full-stack geliştiriciler, kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunduğu web sitesinin ön yüzünü tasarlarlar ve geliştirirler. Bu, HTML, CSS ve JavaScript gibi dilleri kullanmayı içerir. Bu diller, web sitesinin yapısını (HTML), stili (CSS) ve işlevselliğini (JavaScript) kontrol eder.

Arka yüz geliştirme: 

   Full-stack geliştiriciler ayrıca, web sitesinin arka yüzünü – yani sunucu tarafını – tasarlar ve oluşturur. Arka yüz, bir web sitesinin veri tabanı ve sunucu ile etkileşimini yönetir. Full-stack geliştiriciler genellikle Python, Ruby, PHP, Java veya .NET gibi bir veya daha fazla sunucu tarafı dili kullanır.

Veritabanı Yönetimi: 

   Full-stack geliştiriciler ayrıca veritabanı sistemlerini de yönetirler. Bu, SQL, MongoDB gibi veritabanı sorgulama dillerini kullanmayı içerir.

Hata Ayıklama ve Test: 

   Full-stack geliştiriciler ayrıca kodun hatalarını ayıklarlar ve yazılımın düzgün çalışmasını sağlamak için çeşitli testler yaparlar.

Projelerin Koordinasyonu: 

   Genellikle, full-stack geliştiricilerin bir projenin başından sonuna kadar koordinasyonu ve denetimi rolü vardır. Bu, hem teknik beceri hem de proje yönetimi becerisi gerektirir.

   Özetle, Web tasarım ve web geliştirme farkları, full-stack geliştiriciler bir web uygulamasının veya web sitesinin tüm yönlerini anlamak ve yönetmek için gerekli yeteneklere sahip olduklarından, genellikle projelerin başından sonuna kadar sorumluluk alırlar. Bu geniş yetenek yelpazesi onları iş piyasasında oldukça talep edilen profesyoneller yapar.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir